АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

Аутсорсинг на административни услуги за чуждестранни инвеститори в България: 

  • Офис за представителни цели.
  • Счетоводни и финансови услуги.
  • Юридическо съдействие във връзка с осъществяването на търговски сделки с национален и международен обхват.
  • Връзки с обществеността.
  • Организиране и координиране на събития.