Услуги

Предпроектни проучвания: проучване и анализ на нуждите на компанията във връзка с инвестиционните й намерения и план за бизнес развитие и възможностите за кандидатстване за безвъзмездно финансиране. Определяне на целите на база на резултатите от извършения анализ и изготвяне на доклад за стратегия за тяхното постигане чрез…

 

Подготовка на необходимите документи за сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Управление на риска при реализацията на проекта чрез консултиране на предоговарянето на клаузите на договора за Безвъзмездна финансова помощ по отношение на бюджета и дейностите/ инвестициите с цел по-ефективното изпълнение на проекта…

 

Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международно признатите стандарти, а именно:

  • ISO 9001:2015 – управление на качеството.
  • OHSAS 18001– здравословни и безопасни условия на труд.
  • ISO 14001– управление на околната среда.
  • Прочети повече
 

Аутсорсинг на административни услуги за чуждестранни инвеститори в България: 

  • Офис за представителни цели.
  • Счетоводни и финансови услуги.
  • Юридическо съдействие във връзка с осъществяването на търговски сделки с национален и международен обхват.
  • Връзки с обществеността.