IX конкурсна сесия на Национален Иновационен Фонд
04.06.2018

Стартира IX конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд.

Основната цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни предприятия. Периодът за кандидатстване с проекти е от 25.06.2018 г. до 25.07.2018 г. включително.

За повече информация виж раздел "Актуални програми".

 

 

Други подобни новини