Стартира дългоочакваната процедура "ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" на ОП "Развитие на чоешките ресурси 2014 - 2020"
18.04.2017

Стартира дългоочакваната процедура „Обучения за заети лица“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“!

Процедурата е отворена за кандидатстване с проекти до 30.06.2017 г.

За повече информация виж раздел „Текущи програми“

Други подобни новини