Стартира процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейност"
03.01.2017

Стартира приема на проекти по процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020". Програмата предоставя възможности за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса за повишаване производителността на труда, за по-устойчива заетост, както и за заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.03.2017 г.

Други подобни новини