Стартира процедурата, която финансира внедряване на ERP, CRM и др. софтуерни системи, както и международни стандарти
20.06.2016

Стартира процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. В рамките на процедурата компаниите могат да финансират дейности свързани с внедряване и сертифициране на системи за управление и постигане на качество, да постигнат съответствие на продукти с национални, европейски и международни стандарти, да внедрят и да се сертифицират за добри производствени практики, да ре-сертифицират  системите си за управление, както и закупят съпътстващо оборудване и софтуер. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.08.2016 г.

За повече информация виж раздел „Текущи програми“.

Други подобни новини