Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ публикува проект за изменение на Програмата
07.02.2016

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ публикува за публично обсъждане проект за изменение на Програмата. Основната промяна касае подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката.

Други подобни новини