Ние казваме, че сме
"консултанска компания",
но всъщност сме много повече...
...Защото вашия успех е толкова важен за нас, колкото и за вас, дори повече.

...Защото ще бъдем 100% въвлечени в изграждането на устойчивия прогрес на вашия бизнес, дори повече.
Идентифициране на програмата, подходяща за вашите нужди, както и на възможностите, които тя предлага.
Разработване на проектно предложение за финансиране на ключовите дейности.
Управление на процедурата по подготовката на тръжна документация и избор на изпълнители.
НОВИНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ КОНТАКТИ
04.06.2018

Стартира IX конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд.

Прочети повече

17.04.2018

Успешно приключи  изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ООД“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на процедура…

София 1784, ул. Михаил Тенев 12
Бизнес Център Евротур /партер/

Телефон: 0899771113

e-mail: office@projecthouse.bg